DIY Đo bụi mịn trong không khí với cảm biến SDS011

Bụi là danh từ chỉ một hỗn hợp phức tạp chứa các hạt vô cơ và hữu cơ ở dạng lỏng hoặc rắn, có khả năng bay lơ lửng trong không khí. Bụi hay hợp chất có trong bụi được gọi chung là Particulate Matter, ký hiệu pm. Bụi mịn là dạng bụi mà ta …

DIY Đo bụi mịn trong không khí với cảm biến SDS011 Read More »