digiC

Thiết bị đo Nhiệt độ digiC-v3 hỗ trợ Telegram bot

(Cloud Temperature sensor)  digiC-v3 Phù hợp để theo dõi nhiệt độ phòng máy chủ, kho hàng hóa, các trung tâm dữ liệu, tủ rack thiết bị, phòng truyền dẫn,… sử dụng mạng LAN/Wifi. Đây là bản nâng cấp của thiết bị digiC-v2, có bổ sung thêm chế độ hoạt động qua mạng Wifi. digiC-v3 sử dụng phần …

Thiết bị đo Nhiệt độ digiC-v3 hỗ trợ Telegram bot Read More »