Self Help Documentation
< All Topics
Print

Flash TpLink MR3020 thành digiAQI

Bài hướng dẫn sau tiến hành flash router TpLink MR3020-v1 thành router digiAQI – DIY đo bụi mịn trong không khí với cảm biến SDS011

Flash từ firmware gốc của TpLink.

Download digiAQI firmware

Sau khi download, giải nén bạn sẽ được file firmware stock-to-digiAQI.bin

Flash firmware

Từ giao diện quản trị TpLink MR3020-v1, chọn System tools, Firmware Upgrade

Chọn Choose File và chọn firmware: stock-to-digiAQI.bin đã download

Chọn Upgrade

OK để xác nhận.

Lưu ý: không tắt nguồn router khi quá trình flash firmware đang diễn ra.

Đợi cho đến khi quá trình flash firmware hoàn tất. Router sẽ tự khởi động lại và thực hiện cấu hình digiAQI để sử dụng.

Table of Contents