Self Help Documentation
< All Topics
Print

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH DIGIC V2

Lắp sensor nhiệt độ (cáp usbtemp) vào digiC, cấp nguồn qua adapter micro usb 5V. Không cần cắm dây mạng LAN. Đợi khoảng 30 giây digiC khởi động xong, khi đó LED đỏ sáng và ngưng nhấp nháy.

Đưa digiC về chế độ Cấu hình (config-mode)

 – Đây là chế độ mặc định khi giao hàng. Bạn có thể kích hoạt lại config-mode bằng cách dùng một que nhỏ như gim kẹp giấy nhấn vào nút reset khi thiết bị đang hoạt động.
 – Ở config-mode digiC phát ra wifi có tên digiC-xxxx

Dùng laptop hoặc điện thoại kết nối vào wifi này/ mật khẩu 1234567890

Truy cập giao diện cấu hình mặc định digiC http://192.168.8.1

Phần LAN setting, chọn DHCP hoặc đặt IP tĩnh theo yêu cầu hệ thống mạng của bạn.

Home > Cloud setting
Nếu bạn sử dụng dịch vụ IoT cloud nào thì check chọn và nhập thông số (API/Key) cho dịch vụ đó. Rồi Save lại

 •  Mục Domoticz: tích hợp vô dashboard nhà thông minh domoticz
 •  Ubidots STEMThingspeak: đẩy dữ liệu nhiệt độ lên Cloud
 •  PushBullet, Telegram: thiết lập ngưỡng nhiệt độ cảnh báo min/max và gửi cảnh báo qua ứng dụng telegram messenger, PushBullet App
 •  SNMP String: string/key để kết nối qua giao thức SNMP (dùng tích hợp vào các hệ thống quản lý giám sát mạng tập trung)

Sau khi Save xong cấu hình, Chọn Home > Device status

Chọn Reboot to Working mode để khởi động digiC lại chế độ hoạt động bình thường.

Gắn dây cáp mạng LAN để kết nối digiC vào hệ thống mạng. Đợi khoảng 30 giây, digiC khởi động lại và tiến hành update dữ liệu.

Xác định địa chỉ IP của digiC

 • Nếu cài đặt đúng thông số, khi digiC kết nối được internet nó sẽ push thông báo trạng thái và địa chỉ IP vào Telegram messenger, PushBullet app 
 •  Hoặc dùng chương trình IP Scan/ Network scan app để xác định
Telegram bot / Pushbullet báo địa chỉ IP khi digiC khởi động xong

Xem thông tin trên giao diện Web

 • http://xx.yy.zz.kk sẽ thấy giá trị nhiệt độ đo được, web tự động refresh
Màn hình hiển thị qua web embedded trên digiC
 • http://xx.yy.zz.kk/data.html (dữ liệu nhiệt độ trong 30 ngày +, tần suất lưu 10 phút lần)
Truy xuất dữ liệu đã lưu trên digiC

Đèn trạng thái

 • LED đỏ: nhấp nháy, đang khởi động hoặc lỗi sensor nhiệt (khi đang hoạt động)
 • LED xanh: nhấp nháy là đang update dữ liệu, thường tốn vài giây. Nếu nhấp nháy lâu mà không dừng: lỗi kết nối internet
 • Bình thường: LED xanh, LED đỏ cùng sáng

Factory Reset

Nhấn và giữ 6 giây nút reset khi thiết bị đang hoạt động.

Table of Contents