Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn Cấu hình Qbox receiver v2.x

1.Lắp đặt

  • Nối Qbox receiver v2.x với usb sound, tùy loại usb sound bạn sử dụng. 
  • Lắp dây input 3.5mm của Loa vào jack có hình headphone trên usb sound.
  • Cấp nguồn cho Qbox bằng adapter 12V kèm theo.
  • Có thể gắn dây internet vào cổng WAN để Qbox nối mạng gia đình, hoặc sử dụng wifi bridge không dây qua sóng 2.4Ghz/5Ghz vào mạng wifi nhà bạn.

2. Cấu hình mặc định

Mặc định Qbox receiver v2.x phát ra 2 sóng wifi: QBOX và QBOX_5G.
Mật khẩu: 1234567890
Chỉ cần kết nối thiết bị di động (iPhone/iPad, thiết bị Apple ) vào là có thể phát nhạc không dây.

Bạn cũng có thể thực hiện reset Qbox về chế độ mặc định (chế độ lúc giao hàng) theo hướng dẫn dưới đây.

3.Reset

Lúc Qbox đang hoạt động, sử dụng gim giấy nhấn và giữ nút reset khoảng 6 giây đến khi đèn LED phía trước nhấp nháy đỏ thì bỏ ra. Đợi khoảng 20 giây thiết bị sẽ tự reset về chế độ mặc định (chế độ lúc giao hàng).

4. Cấu hình Chế độ Wifi Repeater

Ở chế độ này không cần sử dụng dây internet để nối vào cổng WAN, thay vào đó sẽ sử dụng wifi 2.4Ghz hoặc wifi 5Ghz bridge vào mạng wifi gia đình

Các bước sau đây sử dụng wifi 2.4Ghz để mở rộng vùng phủ sóng

  • Dùng điện thoại, laptop kết nối vào wifi QBOX/QBOX_5G
  • Sử dụng trình duyệt truy cập vào địa chỉ web quản trị http://192.168.8.1
Mật khẩu quản trị mặt định: admin/admin

Tiếp theo: Chọn Advanced Settings > Wireless 2.4Ghz > Bridge

– Wireless Operation Mode: AP-Client (hoặc AP -Client + AP)
– Mục Wireless AP-Client Role: chọn WAN (Wireless ISP)
– Radio Channel: chọn Autoseek
– STA SSID: Chọn Access Point Survey
Đợi kết quả scan các mạng wifi, chọn wifi nhà bạn
– Authentication Method: tùy cấu hình wifi nhà bạn, thông thường chọn WPA-Personal
– WPA-Pre-shared Key: nhập mật khẩu wifi nhà bạn
– Apply. Xong

Thực hiện tương tự nếu bạn muốn sử dụng bridge sóng wifi 5Ghz.

5. Kiểm tra trạng thái kết nối

Ở màn hình quản trị, chọn Network Map, nếu bạn thấy dấu check màu xanh lá ở biểu tượng internet (quả địa cầu) là thiết bị Qbox đã kết nối internet, và việc cấu hình đã thành công.

6. ON/OFF tính năng Airplay/Logitech Media Client

Advanced Settings > Administration > Services

Bạn chọn tính năng muốn sử dụng, bật ON và Apply

Table of Contents