Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn monitor uptime trên domo router

Từ Dashboard của Domoticz, chọn Setup > Hardware

Tìm chọn System Alive Checker (Ping) trong mục Type, đây là danh sách các plugin được hỗ trợ bởi Nhà thông minh Domoticz. Name gõ tên bất kỳ ví dụ PING chẳng hạn.

Sau khi Add plugin, chọn Setup PING xuất hiện ở danh sách vừa thêm vào (hình)

Ở màn hình Setup PING này bạn khai báo Tênđịa chỉ IP address hoặc domain name của các server, thiết bị mạng, hoặc tên miền máy chủ internet nào muốn giám sát và chọn Add để đưa vào danh sách Nodes.

Các server, thiết bị mạng đã khai báo sẽ xuất hiện như các sensor ở Setup > Devices. Bạn chọn mũi tên để Add device như một sensor thông thường.

Trở lại màn hình Switches bạn sẽ thấy mỗi Server/Thiết bị mạng sẽ xuất hiện như một nút nhấn On/Off.

Bạn có thể thay đổi icon của nút nhấn On/Off này khi chọn Edit. Chọn hình ngôi sao để đưa ra Dashboard hoặc chọn Notification để thiết lập cảnh báo.

Ở màn hình trên thiết lập cảnh báo khi Google DNS online/offline sẽ gửi tin nhắn SMS, Email và Telegram cho người quản trị. (http trong phần lựa chọn là hình thức nhắn tin SMS trên domo router).

Table of Contents