Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn sử dụng Box Nhạc Nghi Lễ

Lắp đặt

  • Gắn USB Receiver – bộ thu tín hiệu của bàn phím không dây vào cổng USB
  • Gắn USB Sound Card vào cổng USB, gắn dây nối Loa/Ampli vào lỗ jack audio trên Sound Card (Không phân biệt cổng USB cho Receiver và Sound Card)
  • Cấp nguồn 5V cho Box bằng Adapter kèm theo
Lắp đặt hoàn chỉnh Box Nhạc Nghi Lễ

Box khởi động khoảng 20 giây, khi thấy tín nhiệu đèn đỏ trên USB Sound Card sáng lên là có thể sử dụng. Bạn bấm chọn các nút trên bàn phím điều khiển, lưu ý phím tăng giảm âm lượng trong trường hợp âm thanh phát ra Loa nghe nhỏ. Khi đang chơi nhạc thì đèn đỏ trên Sound Card nhấp nháy.

Điều khiển nhạc

Các phím chức năng của bàn phím Numpad (18 phím) dùng để điều khiển nhạc trên Box được sơ đồ như hình dưới dây

Điều khiển nhạc bằng Numeric keypad

Cập nhật, thay đổi file nhạc cho Box

Cổng mạng LAN trên Box

Khi cần thay đổi file nhạc trong các folder trên Box (folder số 1 – số 9), bạn gắn dây cáp mạng LAN từ cổng ETHERNET/LAN trên Box vào cổng LAN trên Router Wifi. Sau khi Box khởi động xong dùng trình duyệt truy cập vào FileBrowser trên Box qua đường dẫn http://nhacnghile.local:8088 hoặc http://IPaddress:8088 (IPaddress mà Router wifi cấp tự động cho Box).

Giao diện web của Filebrowser dùng để thay đổi file nhạc trên Box

Table of Contents