Self Help Documentation
< All Topics
Print

Thay đổi boot cho Seagate GoflexHome

Dock NAS Seagate này hãng sản xuất hiện đã ngưng hỗ trợ với firmware gốc, để tiếp tục sử dụng thì bạn có thể Flash lại firmware khác.

Bước 1: Thực hiện flash firmware hãng đã mod phần active user đăng nhập. Chi tiết thực hiện theo clip ở đây

Bước 2: Thay đổi boot của Dock – Lưu ý quan trọng:

!!! Nếu bước thay boot này không thực hiện thành công có thể sẽ dẫn đến hỏng Dock của bạn – brick thiết bị !!! Dock đã thay boot thì không về lại firmware gốc được. BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI LÀM.

BẮT ĐẦU THAY BOOT

Sau Bước 1 trên khi truy cập web quản trị Dock NAS bạn sẽ thấy giao diện

Trên máy tính Windows, dùng putty truy cập SSH vào Dock, và thực hiện tuần tự các lệnh sau

192.168.0.117 là địa chỉ IP của Dock

user: admin_hipserv2_seagateplug_AAAA-BBBB-CCCC-DDDD

password: admin1

sudo -E -s

password: admin1

cd /tmp

wget http://vu.airplaycar.com/uboot/2017/install_uboot_2017_auto.sh

chmod 755 install_uboot_2017_auto.sh

./install_uboot_2017_auto.sh

ok để xác nhận. Quá trình thay boot diễn ra tự động cho đến khi thấy thông báo thành công.

Tắt Dock, cắm usb Boot vào Dock và tiến hành Flash Firmware mới.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Table of Contents