Orange Pi Zero Homekit (OPZ-H)

Một phiên bản cài đặt sẵn (image) homebridge chạy trên phần cứng giá rẻ Orange pi zero dành cho bạn nào muốn trải nghiệm homebridge mà không có thời gian nghiên cứu và cài đặt. Chỉ cần download, flash image lên thẻ là bạn có ngay nhà thông minh homekit.

Điểm đặc biệt OPZ-H: trong bản image này, chúng tôi sử dụng Domoticz-homebridge, nó bao gồm nhà thông minh nguồn mở Domoticz, hub homebridge cùng các plugin để hỗ trợ việc đồng bộ thiết bị/cảm biến từ Domoticz lên homekit. Bạn sử dụng giao diện web của Domoticz để quản lý các thiết bị trong nhà thông minh của mình (không cần phải sử dụng giao diện của homebridge). Thiết bị đã đưa vào Domoticz sẽ tự động có trên giao diện điều khiển Homekit (Home.app).

Domoticz-homebridge hỗ trợ đưa lên Home.app gồm:

 • Sockets (on/off)
 • Lamps (on/off)
 • Contact Sensors
 • Blinds
 • Smoke Detectors
 • Lamps (dimmer)
 • Motion Sensors
 • Push Switches/ Buttons (selectors)
 • Lock
 • Temperature sensors ( T+H / T+H+B)
 • Thermostat SetPoints

Khi sử dụng OPZ-H, các ngữ cảnh automation bạn sẽ thiết lập trên giao diện web nhà thông minh Domoticz thay vì sử dụng giao diện Homebridge

Download OPZ-H firmware miễn phí tại mục download của airplaycar.com

Clip demo nút nhấn công tắt đồng bộ giữa giao diện Homekit và Domoticz