Firmware mới cho Dock Seagate – AdguardHome

Firmware AdguardHome cho dock Nas seagate GoflexHome – Giải pháp chặn quảng cáo bằng DNS server

Phiên bản 15 tháng 1 năm 2023: usb boot AdguardHome v0.107.21

Hướng dẫn flash firmware

Hướng dẫn sử dụng

Download