Firmware mới cho Dock Seagate – WebDAV

firmware mới (usbboot) cho Dock NAS Seagate GoflexHome

Phiên bản 07 tháng 1 năm 2023: usb boot phiên bản WebDAV server

Hướng dẫn flash firmware

Hướng dẫn sử dụng

 

 

 

 

Download