Firmware – VOLUME2 Nhạc Nghi Lễ

Firmware mới cho Dock Nas Seagate GoflexHome – phiên bản VOLUME2 Nhạc Nghi Lễ (hỗ trợ Điều khiển nhạc qua bàn phím không dây).

Hướng dẫn flash firmware

Download