Numpad2MQTT cho a5v11

Dành cho a5v11 Router

  • Hỗ trợ kết nối dây qua LAN (100Mbps), không dây qua Wifi 802.11n (Có chế độ phát AP mặc định để kết nối cấu hình).
  • Sử dụng nguồn 5v, có cổng USB để gắn Receiver bàn phím.
  • Có nút reset (reset mật khẩu, reset về trạng thái mặc định).
  • Giao diện quản lý qua Web Luci.
  • Upgrade firmware qua giao diện web.
  • Tích hợp theo MQTT Auto Discovery. Router có sẵn MQTT Server (no authen)

Thêm thông tin chi tiết

Download