firmware Zigbee2MQTT Router cho Xiaomi Mi WiFi R3G

 

(tính năng Zigbee Router này nó khác với Zigbee Repeater)

Đây là bản Openwrt cho Xiaomi Mi WiFi R3G có đầy đủ tính năng router wifi thông thường, và hỗ trợ thêm:

  • Zigbee2MQTT v1.30.2: thu dữ liệu từ các cảm biến Zigbee đưa lên nhà thông minh Home Assistant/Domoticz. Đọc data từ các cảm biến Zigbee rồi chuyển data lên Home Assistant/Domoticz qua MQTT (có sẵn mosquitto server no-authen trong firmware).
  • RemoteHAHỗ trợ truy cập từ xa Home Assistant qua tên miền tùy chọn https://XXX.hass.day mà không cần NAT port
  • ZeroTier – tạo mạng diện rộng SD WAN.
  • FileBrowser –  quản lý file cấu hình Zigbee2MQTT

Firmware không hỗ trợ SSH console. Firmware flash qua boot Breed.

Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng.

Download