Self Help Documentation
< All Topics
Print

Bật/Tắt chặn truy cập mạng xã hội, giải trí

Với AdGuardHome bạn có thể chặn truy cập theo dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ giải trí. Đây là tính năng thường chỉ có ở những hệ thống firewall thế hệ mới trong môi trường doanh nghiệp.

Từ màn hình chính, chọn Filters > Block services

Chọn dịch vụ mà Bạn muốn chặn truy cập, ví dụ: Youtube, TikTok rồi nhấn Save.

Table of Contents