Self Help Documentation
< All Topics
Print

Cấu hình Numpad2MQTT-Router

Chế độ mặc định (factory reset)

Numpad2MQTT-Router phát Wifi tên là Numeric/1234567890. Địa chỉ IP mặc định là 192.168.8.1.

Cổng LAN ở chế độ DHCP Client, lấy địa chỉ IP từ Router wifi nhà cấp.

Đăng nhập bằng tài khoản root/admin

Để quay về chế độ mặc định, bạn dùng một que nhỏ như gim kẹp giấy nhấn vào nút reset và giữ khoảng 30 giây để dưa thiết bị khởi động về lại chế độ mặc định.

Vị trí nút reset trên phiên bản TpLink MR3020 v1
Vị trí nút reset trên phiên bản a5-v11 (phải dùng que nhỏ để nhấn)

Sử dụng kết nối wifi

Cấp nguồn cho Numpad2MQTT-Router, đợi khoảng 30 giây cho đến khi thấy đèn xanh (blue) sáng lên, dùng điện thoại hoặc máy tính kết nối vào wifi Numeric/1234567890

Sử dụng trình duyệt truy cập vào http://192.168.8.1, đăng nhập với tài khoản root/admin

Vào menu network > wireless, chọn mục Scan để tìm thấy wifi nhà bạn. Nhấn chọn Join network, nhập mật khẩu vào ô WPA passphrase, check chọn vào Replace wireless configuration, chọn Submit. Tiếp theo, Chọn Save & Apply ở màn hình tiếp theo.

Bạn đợi trong giây lát cho đến khi thấy màn hình yêu cầu xác nhận thay đổi cấu hình, chọn Apply Unchecked.

Nếu kết nối wifi vào mạng gia đình thành công, bạn vào vào router wifi nhà bạn để xác định địa chỉ IP address đã cấp cho thiết bị Numpad2MQTT-Router.

Sử dụng kết nối có dây (LAN)

Nối dây cáp mạng từ cổng LAN của Numeric2MQTT Router vào cổng LAN trên Router wifi nhà bạn. Ở chế độ mặc định, cổng LAN đang ở chế độ nhận địa chỉ IP động (DHCP Client).

Cấp nguồn cho Numpad2MQTT-Router, đợi khoảng 30 giây cho đến khi thấy đèn xanh (blue) sáng lên, dùng điện thoại hoặc máy tính kết nối vào wifi Numeric/1234567890 để kiểm tra địa chỉ IP Numpad2MQTT-Router; hoặc truy cập vào vào router wifi nhà bạn để xác nhận địa chỉ IP address đã cấp cho thiết bị Numpad2MQTT-Router.

Cấu hình MQTT

Đảm bảo đã gắn USB Receiver kèm theo bàn phím Numpad vào cổng USB trên Numpad2MQTT-Router.

Bạn truy cập Numpad2MQTT-Router bằng địa chỉ IP address mà wifi router nhà cấp, vào mục Modem > Numeric Keypad to MQTT

Check chọn Enable và khai báo địa chỉ IP của Server MQTT. Trong trường hợp sử dụng MQTT Server của chính Numpad2MQTT-Router bạn khai báo 127.0.0.1

Tham khảo thêm bước tích hợp MQTT Server trên Home Assistant

Table of Contents