Self Help Documentation
< All Topics
Print

Factory reset dock AGH

Sau khi thực hiện Factory reset, mọi dữ liệu có trên thiết bị SẼ BỊ XÓA để đưa thiết bị về trạng thái ban đầu như lúc “xuất xưởng”

Thực hiện

Gắn một cái usb di động vào cổng usb trên dock và khởi động (không quan tâm nội dung usb chứa gì). Đợi khoảng 20 giây đến khi đèn trắng nhấp nháy và đèn xanh sáng. Bạn truy cập vào địa chỉ IP address của Dock AGH ví dụ http://192.168.1.xxx (địa chỉ IP address này được router wifi nhà bạn cấp tự động cho thiết bị trong quá trình khởi động) hoặc http://adguard.local

Ở giao diện Factory reset procedure, chọn Yes, Reset để tiến hành đưa Dock AGH về trạng thái “xuất xưởng”.

Quá trình Factory reset chỉ mất khoảng 10 giây, sau đó bạn lấy usb di động ra và chọn Reboot để khởi động thiết bị để tiến hành cấu hình lần đầu và sử dụng.

Table of Contents