Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn cài đặt digiC gửi cảnh báo qua PushBullet

Pushbullet là một ứng dụng rất hay dành cho Android/iOS với khả năng chia sẻ nội dung giữa nhiều thiết bị khác nhau. Nó cũng cho phép gửi thông báo từ thiết bị IoT thông qua API vào di động của chúng ta hoặc gửi thẳng lên máy tính cũng được (máy tính cài plugin Pushbullet cho trình duyệt Chrome/Firefox).
Trong bài này sẽ hướng dẫn cấu hình Thiết bị đo nhiệt độ digiC gửi cảnh báo qua Pushbullet.

1. Cài đặt app Pushbullet và đăng ký Tài khoản

Pushbullet xác thực bằng tài khoảng Google hoặc Facebook nên bạn dễ dàng sử dụng tài khoản sẵn có để đăng nhập.

Link cài đặt Pushbullet

2. Tạo Access Token và khai báo trên digiC

Đăng nhập vào trang Pushbullet, chọn Settings > Account > Create Access Tokens

Chọn Create Access Token, xong copy Token vừa tạo

Khi cấu hình digiC,  Ở bước cấu hình Home > Cloud setting

Check chọn PushBullet, và điền Token tạo được ở bước trên vào

Notification LOW/HIGH là ngưỡng nhiệt độ cài đặt để gửi cảnh báo.

SAVE lại và Khởi động digiC về Working mode.

3. Test kết quả

Sau khi khởi động xong, khoảng 30 giây, digiC kết nối được internet nó sẽ push thông báo trạng thái và địa chỉ IP vào app Pushbullet.

Khi quá ngưỡng nhiệt độ min/max hoặc sensor đo nhiệt bị lỗi, digiC sẽ gửi cảnh báo qua app Pushbullet. Tần suất lặp lại 10 phút/lần nếu nhiệt độ chưa về ngưỡng bình thường.

Table of Contents