Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn cài đặt digiC gửi cảnh báo qua Telegram

Bạn là system admin, bạn sử dụng digiC để giám sát nhiệt độ môi trường phòng máy chủ, hướng dẫn này giúp bạn cấu hình digiC gửi cảnh báo qua Telegram messenger khi nhiệt độ quá ngưỡng min/max.
Ngoài việc gửi cảnh báo ra, thì bạn có thể dùng Telegram messenger ( chat với Telegram bot) để theo dõi thiết bị digiC mọi lúc mọi nơi.

1. Cài đặt app Telegram Messenger và đăng ký Tài khoản

Rất đơn giản và dễ dàng thực hiện (bạn hãy tham khảo trên google, có rất nhiều hướng dẫn, nó giống như Viber/ Zalo sử dụng số điện thoại để kích hoạt tài khoản).Telegram messenger hỗ trợ đa nền tảng, app mobile cho hệ điều hành Android/iOS, chương trình chạy trên Windows, Mac, Linux và cả web nữa. Tất cả đều đồng bộ nếu bạn sử dụng chung tài khoản đăng nhập.

2. Tạo Telegram bot

Mở cửa sổ Chat với nick tên BotFather để tạo một bot

Màn hình chat với nick BotFather để tạo Telegram bot

Tại ô Search của Telegram chọn BotFather
Chat /newbot vào khung chat với BotFather
Nhập tên cho bot. Ở đây mình chọn là domonotify
Chọn username cho bot. Ở đây mình chọn là domonotify_bigbot
Sau bước này bạn sẽ có BotToken

Click Start để chat với bot vừa tạo

Chat với bot vừa tạo, tìm tên bot trong danh sách, gõ /start , rồi chat câu “hello gì đó”
Tiếp theo, dùng trình duyệt gõ đường dẫn sau:
https://api.telegram.org/bot<yourBotToken>/getUpdates

Xem kết quả, sẽ nhìn thấy”{“id”:YourChatId,“first_name”:….”Ghi lại số id 

Việc tạo Telegram bot đã xong, ta ghi lại: BotToken/id để khai báo vào digiC

3. Khai báo Telegram trên digiC

Khi cấu hình digiC,  Ở bước cấu hình Home > Cloud settingCheck

chọn Telegram bot, và điền BotToken/id ở bước 2 vào

Notification LOW/HIGH là ngưỡng nhiệt độ cài đặt để gửi cảnh báo.

SAVE lại và Khởi động digiC về Working mode.

4. Test kết quả

Sau khi khởi động xong, khoảng 30 giây, digiC kết nối được internet nó sẽ push thông báo trạng thái và địa chỉ IP vào Telegram messenger

Message notify qua Telegram bot mỗi khi digiC khởi động

5. Các câu lệnh Telegram bot hỗ trợ trên digiC v2

6. Các câu lệnh Telegram bot hỗ trợ trên digiC v3

Sử dụng các câu lệnh trên chat với bot bạn tạo ở bước 2. Lưu ý dấu “/” trước mỗi lệnh

Khi quá ngưỡng nhiệt độ min/max hoặc sensor đo nhiệt bị lỗi, digiC sẽ gửi cảnh báo qua app Telegram messenger. Tần suất lặp lại 10 phút/lần nếu nhiệt độ chưa về ngưỡng bình thường.

Table of Contents