Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn cấu hình domoticz gửi cảnh báo qua SMS

Domoticz chạy trên Domo router hỗ trợ gửi cảnh báo Notification qua tin nhắn SMS, sử dụng USB Dcom3g để làm modem hoặc có thể sử dụng loại usb modem phổ biến chuyên “bom tin” như wavecom chẳng hạn.

1. Gắn modem dcom3g vào cổng usb trên domo router (*)

Gắn sim vào usb Dcom3g 

2. Bật dịch vụ SMS trên giao diện quản trị domo router

3. Khai báo số điện thoại nhận tin nhắn trên dashboard domoticz

Từ giao diện dashboard domoticz, chọn Setup > Settings > Notifications
Chọn mục Modem SMS (http) Enable lên và khai báo số điện thoại, hệ thống hỗ trợ tối đa 5 số điện thoại nhận tin nhắn.

Có thể nhấn nút test để kiểm tra.

4. Thiết lập ngữ cảnh nhắn tin, ví dụ khi nhiệt độ quá 22 độ thì nhắn tin

Ví dụ bạn có cảm biến nhiệt độ tên HDQ-Temp ở màn hình Temperature, muốn gửi tin nhắn SMS khi nhiệt độ đạt ngưỡng 22 độ C

Chọn Notifications ngay cảm biến, khai báo thông số

  • Type: Temperature
  • When: Greater or Equal
  • Value: 22
  • Recovery Notification: Enable (Báo lại khi nhiệt độ trở về dưới 22 độ C )
  • Active systems: http (tin nhắn SMS)

5. Kết quả

Khi nhiệt độ đạt tới ngưỡng thiết lập cảnh báo, những số điện thoại khai báo trong phần 3 sẽ nhận được tin nhắn dạng như hình

Lưu ý: 

  • Hình thức gửi cảnh báo qua http trên domoticz/domo router hiểu là gửi tin nhắn SMS.
  • (*) Có thể sử dụng usb hub trong trường hợp vừa usb modem SMS vừa usb rf module trên cùng một domo router

Update 2023

Ở phiên bản Domoticz trên Domo Router (build 2023), chức năng gửi tin SMS là mục clickatell khi lựa chọn ở Active Systems

Table of Contents