Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn – Danh sách yêu thích Favorites

Thực hiện trên giao diện App mobile
Bạn có thể thêm vào/ đưa ra khỏi danh sách Favorites những bài hát hay sử dụng, những album hoặc đài radio bạn yêu thích. Chức năng này tiện lợi, giúp bạn truy cập nhanh vào những mục bạn nghe thường xuyên.

1. Truy cập vào menu Favorites

Chọn bài hát hoặc album có sẵn trong đây để Play

2. Thêm bài hát, Album vào Favorites 

Khi duyệt bài hát, hoặc Album hiện ra. Bạn chọn và giữ (hold) để menu popup hiện ra, chọn Save to Favorites

Sau bước trên thì bài hát bạn yêu thích đã được đưa vào danh sách Favorites. Bạn thực hiện tương tự với Albums, Internet Radio và các Playlist bạn yêu thích khác

3. Đưa ra khỏi danh sách Favorites

(Delete Favorites)

Truy cập vào menu Favorites, chọn bài hát, album cần remove, giữ chọn (hold) và chọn Delete Favorites ở menu hiện ra. Xác nhận Delete một lần nữa ở màn hình tiếp theo.

Table of Contents