Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn – Play một link internet radio bất kỳ

Qbox music server được cài đặt sẵn một danh sách nhiều internet radio trên thế giới.Bạn cũng có thể chơi một link internet radio bất kỳ hoặc một đường dẫn đến một file nhạc bất kỳ trên web.Các bước sau đây thực hiện qua giao diện web khi truy cập bằng trình duyệt (browser) trên Windows hoặc Mac1. Truy cập giao diện web Qbox music server:
Gõ vào trình duyệt đường dẫn http://qbox:9000

2. Vào mục Radio > chọn Tune in URL

3. Dán/gõ (Paste) đường link cần Play vào:

Ví dụ đường link http://data.woim.net/hoaihung/RadioOnline/Canh_Chim_Mua_Dong/01-504083-www.woim.net.mp3 này chẳng hạn

4. Chọn biểu tượng Play để chơi hoặc biểu tượng dấu + để thêm vào playlist hiện tại:

Table of Contents