Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn lắp đặt bộ multiroom wifi mesh

Bộ nhạc đa vùng multiroom wifi mesh gồm: 1 Router trung tâm (volume2router), 1 hoặc nhiều Qbox receiver-mesh. Các router được cấu hình sẵn để tự kết nối với nhau bằng sóng 5Ghz tạo ra một vùng wifi mesh đồng nhất (một tên wifi cho cả ngôi nhà).

Mô hình lắp đặt 2 vùng nghe nhạc – gồm: 1 volume2router và 2 qbox receiver mesh
volume2router: màu đen / Qbox receiver-mesh màu trắng (2 bộ)

tên wifi: MUSICMUSIC.5G
mật khẩu:1234567890

1. Lắp đặt router trung tâm – volume2router

 • Cắm dây cáp mạng nối cổng WAN ( xanh blue) trên volume2router vào cổng LAN của router nhà mạng (FPT, VNPT, Viettel,…). Router nhà mạng sẽ cấp địa chỉ IP (DHCP) cho volume2router.
 • Gắn USB chứa nhạc vào cổng usb trên volume2router. USB chứa nhạc được định dạng theo NTFS, có thư mục gốc tên là music chứa bộ sưu tập nhạc của bạn.
 • Cắp nguồn cho volume2router bằng adapter 12v/2a đi kèm.

Lưu ý: cấp nguồn đúng adapter dòng 2A trở lên để volume2router hoạt động ổn định.

Thông số cấu hình mặc định volume2router

 • Tên: volume2router
 • Địa chỉ LAN IP: 192.168.8.1
 • DHCP server: bật
Giao diện quản lý web của router có bổ sung tiện ích quản lý file, truy câp qua địa chỉ http://192.168.8.1 (root/admin)

2. Lắp đặt Qbox Receiver-mesh

 • Nối Qbox receiver-mesh với usb sound, tùy loại usb sound bạn sử dụng.
 • Lắp dây input 3.5mm của Loa vào jack có hình headphone trên usb sound.
 • Cấp nguồn cho Qbox bằng adapter 12V kèm theo.

Thông số cấu hình mặc định Qbox receiver-mesh

 • Tên: QBOX-A / QBOX-B
 • Địa chỉ LAN IP: 192.168.8.2 (QBOX-A) / 192.168.8.3 (QBOX-B)
 • DHCP server: TẮT
Giao diện quản lý web truy câp qua địa chỉ http://192.168.8.2 (root/admin)

3. Wifi mesh (802.11s)

Sau khi lắp đặt hoàn tất, các router wifi sẽ sử dụng sóng không dây 5Ghz để kết nối với nhau, tạo thành một vùng phủ sóng wifi mở rộng và đồng nhất (wifi mesh).

ở giao diện quản lý router, mục wireless ngoài 2 tên wifi MUSIC/MUSIC.5G ra thì bạn sẽ thấy nó luôn duy trì kết nối tới mesh point tên là volume2, đây là mesh point để các router wifi cùng một mạng mesh kết nối vào.

4. fastRoaming

Firmware Openwrt cài đặt trên volume2router và Qbox receiver-mesh có hỗ trợ tính năng fastRoaming, mặc định tính năng này không được bật lên.

Để bật tính năng fastRoaming (802.11r), ở mục Wireless Security check chọn vào mục 802.11r Fast Transition, sau đó nhập 4 số hex ở mục Mobility domain (ví dụ: 4f57, số này giống nhau trên cả 3 router wifi).

thông số Mobility Domain phải giống nhau trên tất cả router wifi mesh với nhau

Table of Contents