Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn – Tìm kiếm và Play bài hát lưu trữ trên Qbox music server

Thực hiện với App điều khiển trên mobile
1. Trên màn hình chính vào My Music:

2. Chọn Search để tìm kiếm: 

3. Chọn tìm kiếm theo (Ca sĩ, nhạc sĩ – By Artist, theo Playlist, theo Albums, theo Bài hát – Songs):

4. Ví dụ chọn tìm theo tên bài hát – Songs
Nhập tên bài hát vào, có thể gõ Tiếng Việt không cần dấu, xong nhấn Go

5. Chọn kết quả tìm kiếm bài hát hiện ra, chọn để Play :  

Hoặc nhấn và giữ (hold) vào kết quả bài hát  để có nhiều lựa chọn khác:  như đưa vào cuối Playlist, Play ngay sau bài đang hát kết thúc, Lưu vào danh sách yêu thích (Favorites) hoặc xem nhiều thông tin khác về bài hát….

Thực hiện tương tự với tìm kiếm theo Ca sĩ, nhạc sĩ – By Artist, theo Playlist, theo Albums,… 

Tìm kiếm theo Albums
Tìm kiếm theo Ca sĩ, nhạc sĩ – By Artists

Table of Contents