Self Help Documentation
< All Topics
Print

Lắp đặt và cấu hình cơ bản Zigbee2MQTT-Router

USB Zigbee hỗ trợ

Để thu dữ liệu cảm biến zigbee bạn cần có 1 usb dongle CC2531 hoặc usb CC2652P Zigbee. Trên hình dưới đây là USB Zigbee rất dễ tìm mua trên các nền tảng thương mại điện tử.

Lắp đặt

Zigbee2MQTT-Router có thể kết nối vào mạng gia đình có dây (dùng cáp LAN) hoặc không dây (wireless) đều được. Trong phần hướng dẫn sau đây thì Zigbee2MQTT Router sẽ kết nối không dây vào mạng wifi gia đình:

  • Cắm USB Zigbee vào cổng usb trên Router (có thể dùng thêm dây USB nối dài cho phù hợp với vị trí đặt Router)
  • Gắn adapter 12V-1A để cấp nguồn cho Router khởi động.

Cấu hình cơ bản

Mặc định Zigbee2MQTT-Router sẽ phát sóng wifi 2.4Ghz với SSID tên là: domo3g/1234567890

Sử dụng điện thoại/laptop kết nối vào wifi domo3g, rồi dùng trình duyệt truy cập vào địa chỉ web mặc định http://domo3g.local hoặc http://192.168.8.1

Tài khoản quản trị mặc định: root/admin

  • Kết nối Zigbee2MQTT-Router vào mạng wifi gia đình

Chọn mục Network, Wireless. Tùy chọn kết nối vào mạng wifi 2.4Ghz/5Ghz mà chọn 802.11bgn hay 802.11nac, rồi chọn SCAN

Chọn mạng wifi cần kết nối vào ở kết quả SCAN

Ở màn hình tiếp theo, nhập thông tin mật khẩu kết nối wifi của nhà bạn

Chọn SAVE & APPLY

Kiểm tra Zigbee2MQTT-Router đã kết nối thành công với mạng wifi gia đình

Quay lại mục Network, Wireless để kiểm tra kết nối

Mở firewall để có thể truy cập từ mạng wifi gia đình sang Zigbee2MQTT-Router

Chọn mục Network, Firewall, rồi Traffic Rules

Ở màn hình Traffic Rules, chọn ADD để tạo mới Rule

Tùy chọn đặt tên Rule, ví dụ: Allow_traffic_WAN_to_router

Lưu ý chọn Destination zone: Device như hình. SAVE

Chọn SAVE & APPLY

Sau bước này, từ mạng wifi gia đình (mạng LAN) có thể truy cập vào được Zigbee2MQTT-Router nên bạn không cần kết nối laptop/điện thoại vào mạng wifi domo3g nữa.

Thông tin địa chỉ IP Address mà wifi gia đình cấp cho Zigbee2MQTT-Router xem ở mục Status, Overview

Bật tính năng Zigbee2MQTT

Chọn mục Modem, Zigbee2MQTT

Check Enable. SAVE & APPLY.

Có thể tùy chọn thiết lập thông số cho Zigbee2MQTT ở mục Manual config, xem log của Zigbee2MQTT ở mục Log

(Zigbee2MQTT-Router có sẵn MQTT server không cần chứng thực, chỉ cần khai báo mqtt://localhost)

Truy cập giao diện quản lý Zigbee

Sau khi Enable Zigbee2MQTT, Save & Apply bạn đợi khoảng 20 giây, khi thấy trạng thái xanh lá của của dịch vụ Zigbee2MQTT RUNNING là có thể truy cập giao diện quản lý zigbee qua web http://192.168.0.119:8081 (8081 là port cấu hình mục frontend, bạn có thể tùy chọn port này. 192.168.0.119 là địa chỉ IP của Zigbee2MQTT router)

Table of Contents