Self Help Documentation
< All Topics
Print

Lưu ý dùng breed để flash Zigbee2MQTT Router

Đối với Xiaomi Mi WiFi R3G, để thay đổi boot gốc sang Breed boot cần thực hiện lấy quyền root và tiến hành flash lại boot – bước lấy quyền root từ firmware gốc và flash boot không đề cập ở phần hướng dẫn này, bạn dễ dàng tìm thấy nhiều hướng dẫn trên internet để thực hiện.

Xiaomi Mi WiFi R3G sau khi cập nhật Breed boot cần lưu ý một số điểm sau đây để tiến hành flash firmware Zigbee2MQTT Router:

Truy cập Breed bootloader

  • Rút dây nguồn router ra, dùng gim kẹp giấy nhấn giữ nút Reset ở bên cạnh chổ cắm nguồn sau đó cắm dây nguồn vào, khi nào đèn báo nguồn nháy nhanh 4 lần thì nhả nút Reset ra.
  • Cắm dây LAN từ cổng LAN router vào máy tính.
  • Dùng trình Duyệt truy cập vào địa chỉ: http://192.168.1.1

Reset cấu hình

Trong một số trường hợp khi up Firmware thì file cấu hình cũ vẫn còn trong thiết bị dẫn tới việc xung đột hoặc cấu hình không đúng ý muốn. Để khắc phục vấn đề này, các bạn phải làm thêm một bước trong BreedWeb là reset Config

Thiết lập thông số cho breed boot

Thiết lập mới tham số xiaomi.r3g.bootfw với giá trị là 2 cho breed boot như hình dưới đây

Flash firmware

Upload firmware Zigbee2MQTT Router download được (vd: openwrt_for_breed_z3m.bin) và check chọn như hình để tiến hành flash firmware

Xác nhận và bắt đầu flash. Quá trình diễn ra trong khoảng 20 phút là xong.

Truy cập Zigbee2MQTT Router sau khi flash xong

Sau quá trình flash xong firmware và khởi động lên Router sẽ sáng đèn xanh, wifi mặc định là domo3g/1234567890. Địa chỉ IP mặc định của Router là 192.168.8.1 (user/pass: root/admin)

Bạn tham khảo thêm bước lắp đặt và cấu hình ban đầu cho Zigbee2MQTT Router

Table of Contents