Self Help Documentation
< All Topics
Print

“Ngắt” kết nối Xiaomi Gateway về Mi Cloud

Thực hành trên Domo router: “Ngắt” kết nối Xiaomi Gateway về Mi Cloud sau khi đã tích hợp vào nhà thông minh Domoticz

Cố định IP (Bind IP theo MAC) cho Xiaomi Gateway

Từ giao diện quản trị Domo router, truy cập mục LAN > DHCP Server. Kéo xuống phía dưới cuối trang có phần Manually Assigned IP around the DHCP List, chọn Enable Manual Assignment?

Ở mục mũi tên sổ danh sách ta chọn MAC Address của Xiaomi Gateway, chọn IP Address cố định ví dụ: 192.168.88.201 vào click vào dấu (+) để thêm vào danh sách rồi nhấn Apply.
Sau bước này thì mỗi lần Xiaomi Gateway khởi động lại nó sẽ được cấp một địa chỉ IP address cố định (theo ví dụ hình
là 192.168.88.201)

Chặn kết nối từ Xiaomi Gateway đi internet

Sau khi cố định địa chỉ IP address, việc tiếp theo ta sẽ sử dụng firewall có sẵn trên Domo router để chặn Xiaomi Gateway kế nối đi internet
Từ giao diện quản trị Domo router, truy cập mục Firewall > Network Services Filter
Chọn Enable Network Services Filter?
Để mặc định Filter Table Type: Blacklist (những gì khai báo ở đây sẽ bị chặn, còn không khai báo thì vẫn truy cập internet bình thường)
Ở mục Network Services Filter Table, ta sẽ tạo 2 rule chặn TCP và UDP đối với Source IP là Xiaomi Gateway (192.168.88.201)

Sau khi add 2 rule TCP và UDP chọn Apply để lưu lại.

Lưu ý: đối với tính năng liên quan firewall trên Domo router, sau khi Apply thì ta phải khởi động lại router thì các rule thêm vào mới có hiệu lực.

Chọn reboot router.

Sau khi router khởi động lại, bạn truy cập vào App Mi Home sẽ thấy icon gateway báo offline

Như vậy Xiaomi Gateway sẽ “mất liên lạc” với Mi Cloud.

Thêm thiết bị/cảm biến Zigbee Xiaomi mới

Nếu bạn mua thêm 1 thiết bị Zigbee Xiaomi mới nữa, thì để add vào Domoticz, bạn nhấn 3 lần liên tiếp vào nút Reset trên Xiaomi Gateway, thì sẽ nghe thông báo add thiết bị quen thuộc bằng tiếng Trung như khi dùng App Mihome, sau đó bạn nhấn giữ nút reset thiết bị Zigbee mới là nó sẽ được add vào Domoticz thông qua Xiaomi Gateway. Nhớ phải restart lại Domoticz thì mới thấy thiết bị Zigbee mới được thêm vào.

Khi thêm thiết bị Zigbee mới, không cần mở lại Internet cho Gateway, tuy nhiên cần lưu ý:
Đối với một số cảm biến như cảm biến cửa, sau khi bạn thêm vào cục gateway nó tự thêm ngữ cảnh trên gateway: khi cửa mở nó tự báo âm Knock on door với âm lượng rất to, đôi khi sẽ gây khó chịu.
Để bỏ ngữ cảnh mà mà gateway thêm tự động này, bạn tạm thời mở lại internet cho gateway (Firewall > Network Services Filter) rồi dùng app Mi Home bỏ đi.

Sau khi bỏ xong các ngữ cảnh tự động trên app Mi Home rồi thì bạn có thể chặn nó kết nối cloud trở lại.

Table of Contents