firmware Home Assistant Cho Raspberry Pi 2 Model B

Phiên bản Home Assistant đặc biệt, dưới dạng firmware đã được tinh chỉnh gọn nhẹ chạy trên OS Openwrt, quản trị qua giao diện web Luci.

  • Openwrt 21.02.3
  • Home Assistant Core 2022.6.2 ( Giới hạn Integration modules)
  • Zigbee2MQTT version 1.25.2
  • Có Tiny File manager hỗ trợ edit file cấu hình
  • Có Tiny DB Manager quản trị  database cho Home Assistant
  • Có MQTT server local (127.0.0.1 no authen)
  • Hỗ trợ truy cập từ xa Home Assistant qua mobile app (https://xxx.hass.day) mà không cần NAT port trên Router.

 

Hướng Dẫn Sử Dụng

 

Download