Category - Hass on Rpi

Hướng dẫn Home Assistant Cho Raspberry Pi 2 Model B
Phiên bản Home Assistant đặc biệt, dưới dạng firmware đã được tinh chỉnh gọn nhẹ chạy trên OS Openwrt, quản trị qua giao diện web Luci