Firmware mới cho Dock Seagate – Filebrowser

firmware mới (usbboot) cho Dock NAS Seagate GoflexHome

Phiên bản 27 tháng 09 năm 2023: usb boot Openwrt-21.03; Filebrowser v.2.25.0; Tên miền Remote tự chọn *.tinymation.com

Hướng dẫn flash firmware

Download