Firmware mới cho Dock Seagate – Filebrowser

firmware mới (usbboot) cho Dock NAS Seagate GoflexHome

Phiên bản 09 tháng 12 năm 2023: usb boot Openwrt-21.03; Filebrowser v.2.26.0; Tên miền Remote tự chọn *.tinymation.com. Fix lỗi stop filebrowser khi up file ảnh độ phân giải cao.

Hướng dẫn flash firmware

Download