Self Help Documentation
< All Topics
Print

Giới thiệu Numpad2MQTT-Router

Numpad2MQTT-Router là thiết bị wifi router có cổng USB được chạy lại firmware Openwrt “đặc biệt”, có chức năng thu nhận tín hiệu từ bộ bàm phím không dây chuyển thành các nút nhấn ngữ cảnh trên nhà thông minh từ đó chạy các kịch bản bật/tắt đèn, quạt,… Bàn phím không dây sử dụng là loại Numeric wireless keypad 18 phím, tương ứng với 18 nút nhấn ngữ cảnh trên nhà thông minh.

Short video demo bộ 18 phím không dây trên Home Assistant

Numpad2MQTT-Router giao tiếp với nhà thông minh qua MQTT Auto Discovery nên dễ dàng tích hợp. Numpad2MQTT-Router cũng có sẵn chức năng như một MQTT Server (không authen).

Firmware Numpad2MQTT-Router hỗ trợ

mini Router A5-v11

TpLink MR3020 v1

Numpad2MQTT chạy trên mini Router A5-v11
Numpad2MQTT chạy trên Router TpLink MR3020-v1

Tính năng Numpad2MQTT

  • Hỗ trợ kết nối dây qua LAN (100Mbps), không dây qua Wifi 802.11n (Có chế độ phát AP mặc định để kết nối cấu hình).
  • Sử dụng nguồn 5v, có cổng USB để gắn Receiver bàn phím.
  • Có nút reset (reset mật khẩu, reset về trạng thái mặc định).
  • Giao diện quản lý qua Web Luci.
  • Upgrade firmware qua giao diện web.
  • Tích hợp theo MQTT Auto Discovery. Router có sẵn MQTT Server (no authen)
Giao diện quản lý Web luci
Table of Contents