Self Help Documentation
< All Topics
Print

Đưa dữ liệu cảm biến RF 433Mhz lên Home Assistant

Cách đưa dữ liệu cảm biến không dây RF 433Mhz lên Home Assistant

433Mhz-Router

433Mhz-Router là phiên bản Xiaomi mini chạy lại firmware “đặc biệt” – được build từ Openwrt-21.02, trong đó sử dụng tiện ích rlt_433 để thu tín hiệu cảm biến không dây RF 433Mhz qua DVB-T gắn vô cổng usb của Router.

Dữ liệu cảm biến thu từ rtl_433 sẽ được chuyển đổi thành MQTT auto discovery message và đưa lên Home Assistant qua một MQTT server.

Giao diện quản trị 433Mhz-Router bằng luci web mặc định của Openwrt, có tiện ích Rtl433 to MQTT đi kèm.

Usb Dvb-T (Rtl.Sdr)

Một số cảm biến RF 433Mhz phổ biến

  • Nhiệt ẫm
  • Độ ẫm đất
  • Đo lưu lượng mưa
  • Đo mực chất lỏng
  • Trạm thời tiết
  • TPMS (cảm biến áp suất lốp xe ô tô)

Table of Contents