Self Help Documentation
< All Topics
Print

Flash Numpad2MQTT cho router TpLink MR3020v1

Bài hướng dẫn sau tiến hành flash router TpLink MR3020-v1 thành Numpad2MQTT router. Thực hiện qua giao diện upgrade firmware gốc của hãng.

Download firmware

Bạn download firmware Numpad2MQTT cho TpLink MR3020v1 tại đây. Sau khi download bạn sẽ được file numpad2mqtt-mr3020v1.bin

Flash firmware

Từ giao diện quản trị TpLink MR3020-v1, chọn System tools, Firmware Upgrade

Chọn Choose File và chọn firmware: numpad2mqtt-mr3020v1.bin đã download. Chọn Upgrade

OK để xác nhận.

Lưu ý: không tắt nguồn router khi quá trình flash firmware đang diễn ra.

Đợi cho đến khi quá trình flash firmware hoàn tất. Router sẽ tự khởi động lại và bạn hãy thực hiện Cấu hình Numpad2MQTT-Router để bắt đầu sử dụng.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Table of Contents