Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn đưa dữ liệu Nhiệt độ digiC lên Thingspeak cloud

Thingspeak là nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây IoT cloud rất nổi tiếng và phổ biến trong cộng đồng Arduino Việt, Thingspeak hỗ trợ miễn phí rất tốt cho các dự án IoT giúp lưu trữ dữ liệu cảm biến theo thời gian.

Đăng ký tài khoản ThingSpeak

Truy cập vào địa chỉ https://thingspeak.com và chọn Sign Up để đăng ký một tài khoản miễn phí. Sau khi điền đầy đủ các thông tin yêu cầu, bạn sẽ nhận được email yêu cầu xác thực tài khoản email.
Sau khi xác thực, login vào thingspeak để tạo channel.

Tạo Data Channel

Thingspeak giới hạn 4 Channel / 1 tài khoản miễn phí.

Sau khi đăng nhập, vào Channels > My Channel, chọn New Channel

Đặt tên Channel, Description
Field 1: sẽ lưu giá trị nhiệt độ của digiC gửi lên (đặt Field 1 tên là temp)

Save Channel.

Ở màn hình Channel vừa tạo xong, chọn mục API Keys và ghi lại Write API Key để khai báo vô setting digiC

Push dữ liệu lên Thingspeak

Khi cấu hình digiC,  Ở bước cấu hình Home > Cloud setting

Check chọn Thingspeak, và điền TOKEN vào.

SAVE lại và Khởi động digiC về Working mode.

Test Kết quả

Sau khi khởi động xong, khoảng 30 giây, digiC kết nối được internet nó sẽ push dữ liệu lên cloud Thingspeak.
Quay lại mục My Channel, chọn Channel vừa tạo sẽ thấy data được push lên từ digiC, và Line Chart với đường vẽ thể hiện hiện nhiệt độ của cảm biến.

Table of Contents