Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn đưa dữ liệu Nhiệt độ digiC lên Ubidots cloud

Ubidots là nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây IoT cloud, Ubidots STEM (trước đây là Ubidots Education) cung cấp giới hạn dịch vụ lưu trữ và hiển thị dữ liệu cho các nhà phát triển, sinh viên hoặc tổ chức giáo dục về IoT.

Ubidots STEM

– Đường dẫn đăng ký tài khoản https://ubidots.com/stem .
Cách đăng ký và kích hoạt tài khoản giống với các nền tảng thông thường khác (Sử dụng email khai báo, check email để kích hoạt tài khoản).
– Ubidots STEM miễn phí trọn đời 3 thiết bị IoT (tần suất push dữ liệu giới hạn 30 lần/phút và 4.000 lần/ngày)
– Có Dashboard hiển thị dữ liệu

Push dữ liệu từ digiC lên Ubidots STEM

Sau khi đăng nhập  Ubidots, vào My Profile > API Credentials

Bạn copy Default Token được tạo sẵn hoặc có thể tạo mới. Token này sẽ khai báo vào lúc cấu hình DigiC

Khi cấu hình digiC,  Ở bước cấu hình Home > Cloud setting

Check chọn Ubidots STEM, và điền TOKEN vào.

Lưu ý: phần Others > Device name – Ubidots sẽ nhận ra thiết bị bằng tên này

SAVE lại và Khởi động digiC về Working mode.

Test Kết quả

Sau khi khởi động xong, khoảng 30 giây, digiC kết nối được internet nó sẽ push dữ liệu lên cloud Ubidots.  Vào menu  Devices > Devices sẽ thấy dữ liệu mà digiC vừa push lên

Click vào để xem chi tiết 

Tạo Dashboard quản lý trực quan

Ubidots STEM hỗ trợ tạo Dashboard nhanh, đẹp, giúp quản lý các cảm biến rất trực quan. Từ màn hình chính, chọn dấu (+) màu xanh để thêm 1 widget, tiếp theo tùy chọn loại widget, ví dụ: Gauge

Ở màn hình Gauge, chọn Add Variables, chọn tên cảm biến digiC nằm trong danh sách, tiếp chọn Temperature rồi OK

OK một lần nữa ta sẽ thấy widget vừa tạo ra. Bạn có thể tùy chỉnh kích thước widget, đặt lại tên, sắp xếp vị trí, …tạo thêm widget tùy theo nhu cầu.

Các widget phù hợp với Cảm biến nhiệt độ: Gauge, Line Chart, Thermometer, …

Trong các nền tảng free IoT cloud thì Ubidots STEM có lợi thế là tạo Dashboard nhanh, nhiều widget, và đặc biệt rất đẹp mắt. 
Ngoài ra, Ubidots STEM còn hỗ trợ Trigger Events, giúp thiết lập cảnh báo dạng IF… Then Action, bạn hãy tham khảo thêm  và sử dụng theo nhu cầu của mình.

Table of Contents