Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn – Quản lý kho nhạc: chép thêm, xóa nhạc trên Qbox

Hướng dẫn sau đây thực hiện trên máy tính / laptop chạy hệ điều hành Windows

1. Chép thêm / xóa nhạc trong kho nhạc Qbox

Yêu cầu: đảm bảo máy tính sử dụng cùng nối mạng với Qbox Music Server (QMS). Có 2 cách truy cập vào QMS
Cách 1:
– Vào My Computer hoặc Windows Explorer
– Gõ vào thanh địa chỉ (address bar): \\qbox rồi Enter

Cách 2: Vào Network và chọn vào biểu tượng Qbox

Không gian lưu trữ trong QMS là thư mục Share, gồm 2 thư mục mặc định là thư mục Music và thư mục Data

Bạn sử dụng user:qbox / password:qbox để đăng nhập.

Thư mục Music: là thư mục chứa các files/folder nhạc mà bạn thấy trên giao diện điều khiển Qbox. Khi muốn chép thêm, xóa nhạc bạn thực hiện Copy/Paste/Delete trong thư mục Music này.

2. Cập nhật thông tin kho nhạc Qbox

(thực hiện khi có sự thay đổi: vừa mới chép nhạc vào / hoặc vừa mới delete nhạc trong kho nhạc Qbox) – Find/Scan New and Change music

Sau khi thực hiện chép thêm / xóa bớt nhạc trong thư mục Music, bạn phải tiến hành cập nhật lại thông tin kho nhạc (Scan lại thư mục Music). Tiến hành như sau:
– Đảm bảo nút công tắc ở phía sau QMS đang ở vị trí ON
– Nhấn và giữ nút Func ở phía trước QMS (khoảng 2 giây) cho đến khi nút Func nhấp nháy đèn màu xanh dương

– Lúc này bạn truy cập vào QMS bằng trình duyệt web ở địa chỉ http://qbox:9090 sẽ thấy trạng thái đang cập nhật ở phía dưới màn hình. Bạn có thể click vào dòng trạng thái (status) này để xem chi tiết quá trình cập nhật. Đợi đến khi thấy thông báo Finish thì quá trình Cập nhật thông tin kho nhạc hoàn tất và bạn tiến hành chơi nhạc như bình thường.

Lưu ý: thời gian thực hiện việc thay đổi này nhanh hay lâu tùy thuộc vào số Gb nhạc vừa chép thêm vào hoặc xóa bớt đi khỏi QMS.

3. Cập nhật lại toàn bộ kho nhạc Qbox

Clear your music library and rescan everything
Chức năng của bước này giống như bước 2. Thay vì ở bước 2 chỉ thực hiện cập nhật những gì thay đổi (những files/album nhạc mới chép thêm / hoặc mới xóa bớt đi) thì ở Bước 3 này sẽ xóa toàn bộ thông tin về kho nhạc trên QMS và cập nhật lại toàn bộ nhạc đang có.
Lưu ý: thời gian thực hiện việc thay đổi này nhanh hay lâu tùy thuộc vào số Gb nhạc đang lưu trữ trong QMS. Với dung lượng nhạc 01Terabytes thì thời gian cập nhật lại toàn bộ mất ~ 2 giờ đồng hồ. 

Tiến hành như sau:
– Kéo nút công tắc ở phía sau QMS đến vị trí AUTO
– Nhấn và giữ nút Func ở phía trước QMS (khoảng 2 giây) cho đến khi nút Func nhấp nháy đèn màu xanh dương.

Lúc đèn Func nhấp nháy màu xanh dương thì bạn có thể kéo nút công tắt phía sau QMS về lại vị trí ON như bình thường.
Thông tin trạng thái cập nhật sau khi hoàn tất như hình sau:

Table of Contents