Self Help Documentation
< All Topics
Print

Lập lịch điều khiển chuông điện

Ứng dụng Domoticz và Tasmota để lập lịch điều khiển chuông điện, ứng dụng cho nhà xưởng công ty, trường học,…

Nhu cầu

Trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu lúc 7:00 – 17:00 và cứ sau một một giờ (60 phút) sẽ reng chuông một lần, mỗi lần reng chuông kéo dài 3 giây.

Thứ Bảy áp dụng 7:00 – 12:00

Chủ nhật: không áp dụng

Chuẩn bị

  • 1 công tắt thông minh Sonoff chạy firmware Tasmota
  • 1 chuông điện 220v
  • 1 domo router

Lắp đặt

  • Công tắt Sonoff kết nối wifi vào domo router.
  • Chuông điện 220v đấu vào ngõ ra (cấp tải) từ công tắt. Nút nhấn chuông (tùy chọn lắp thêm).
  • Tham khảo cách cấu hình cơ bản cho Domoticz, cấu hình Tasmota tích hợp vào Domoticz ở mục hướng dẫn.

Cấu hình lập lịch

  • Công tắt Sonoff tích hợp vào domoticz thành 1 switch tên là tasmota_E5F39B POWER1 như hình trên.
  • Tạo một Dummy switch tên là RingBell (tham khảo thêm về Dummy device)

Chọn mục Timers của switch RingBell để lập lịch

Màn hình lập lịch Timer dạng Grid của switch RingBell

  • Tạo 2 automation bằng Blockly, từ menu Setup > More Options > Events

Blockly1: P1_turn_OFF_after_3sec

Blockly2: RingBell_Schedule

Lưu ý chọn Trigger theo Device

Phần cấu hình như vậy đã xong cho yêu cầu lập lịch reng chuông đơn giản. Tùy vào nhu cầu cụ thể mà bạn có thể thay đổi cấu hình automation linh hoạt bằng Blockly dễ dàng.

Table of Contents