Self Help Documentation
< All Topics
Print

Sử dụng âm thanh, đèn báo Xiaomi Gateway làm báo động

Trên Xiaomi Gateway sau khi tích hợp vào Domoticz ta sẽ thấy có 3 loại âm báo được Domoticz nhận diện dưới dạng 3 nút nhấn công tắc (switch), 1 công tắc để điều chỉnh volume gateway, 1 công tắc đèn RGB

Xiaomi Gateway Alarm Ringtone, gồm các âm:

Xiaomi Gateway Alarm Clock : Off/MiMix/Enthusiastic/GuitarClassic/IceWorldPiano/LeisureTime/Childhood/MorningStreamlet/MusicBox/Orange/Thinker

Xiaomi Gateway Doorbell : Off/Doorbell ring tone/Knock on door/Hilarious/Alarm clock

Mục Level 0% 10% 20% 30% … tương ứng với tên âm báo sử dụng để khai báo trong script blockly khi setup các ngữ cảnh.
Ví dụ
Khi thiết lập ngữ cảnh: nếu cảm biến cửa mở thì gateway sẽ phát âm báo Knock on door (20%) thì setup blockly như sau:

Xiaomi Gateway Volume : sử dụng để điều chỉnh âm lượng cục gateway

Ví dụ
Khi thiết lập ngữ cảnh: nếu cảm biến cửa mở thì gateway sẽ phát âm báo Knock on door (20%) và chỉnh âm lượng gateway ở mức 2 thì setup blockly như sau:

Xiaomi Gateway RGB : sử dụng để điều chỉnh đèn màu có sẵn trên gateway
Ví dụ
Khi thiết lập ngữ cảnh: nếu cảm biến cửa mở thì gateway sẽ phát âm báo Knock on door (20%), chỉnh âm lượng gateway ở mức 2 và chỉnh đèn màu ở độ sáng mức 50% thì setup blockly như sau:

Ngoài ra Gateway còn có một cảm biến đo độ sáng Xiaomi Gateway Lux, rất hữu ích khi thiết lập các ngữ cảnh liên quan đến độ sáng của môi trường xung quanh.

Table of Contents