Self Help Documentation
< All Topics
Print

Tasmota tích hợp Sonoff TH10/16 ST vào Domoticz

Các Bước hướng dẫn sau sẽ thực hiện tích hợp công tắc wifi Sonoff TH (ST), có cảm biến nhiệt độ – độ ẫm vào quản lý trong Nhà thông minh Domoticz (Domo Router)

Yêu cầu

 • Sonoff TH flash Tasmota phiên bản v8.x hoặc cao hơn, đã cấu hình kết nối wifi vào mạng
 • Domo router đã bật dịch vụ Nhà thông minh Domoticz

ST sẽ giao tiếp với Domoticz qua giao thức MQTT

1. Khai báo thông số MQTT trên ST

Truy cập giao diện web quản lý của ST, từ màn hình chính chọn Configuration > Configure MQTT

Ở giao điện MQTT parameters, nhập

 • Host: địa chỉ IP của domo router
 • Topic: Riêng biệt cho mỗi ST (domo dựa vào topic này để điều khiển ST)
 • Các thông số khác để mặc định
  Save để lưu cấu hình.

Tùy chọn cấu hình thêm phần tên thiết bị ST, để bạn dễ quản lý IP khi có nhiều ST trong hệ thống.
chọn Configuration >Configure Other
Nhập tên ST trong phần Friendly name 1 (Tasmota)
Save.

2. Cấu hình Plugin trên Domoticz

Từ Dashboard của Domoticz, chọn Setup > Hardware

Tìm chọn Autodiscovery of Tasmota Devices trong mục Type, đây là danh sách các plugin được hỗ trợ bởi Nhà thông minh Domoticz
Đặt tên bất kỳ cho phần Name, Đảm bảo chế độ Enable đang chọn
Nhấn Add

Bạn sẽ thấy plugin vừa add xuất hiện trên danh mục hardware (hình)

Đợi một vài giấy, kiểm tra mục Setup > Devices nếu thấy xuất hiện các cảm biến vừa của ST thì việc tích hợp đã thành công

Với Thiết bị wifi Sonoff TH16 + module cảm biến AM2301, thì danh mục cảm biến trên domo sẽ có 3 mục

 • Công tắc on/off (Light/Switch)
 • Nhiệt độ (Temp)
 • Độ ẩm (Humidity)
  Các cảm biến này được tự động đưa vào các màn hình quản lý tương ứng: Switches, Temperatures
  Di chuyển đến màn hình quản lý cảm biến này, chọn hình ngôi sao (Add to Dashboard) để đưa ra màn hình Dashboard chính của Domoticz.

Nhấn vào nút Log để hiển thị dữ liệu lịch sử của cảm biến.

Table of Contents