Self Help Documentation
< All Topics
Print

Tích hợp Sonoff Dual R3 và cảm biến BLE vào domoticz

Hướng dẫn tích hợp 2 cảm biến Nhiệt Ẩm kế Mijia gen 2 (ATC firmware) vào domoticz sử dụng Sonoff Dual R3 flash firmware Tasmota

Cách thực hiện hoàn toàn tương tự như tích hợp Sonoff TH10/16 ST vào Domoticz

1. Enable tính năng Bluetooth (BLE) trên Tasmota Sonoff Dual R3

Sau bước này, trên giao diện chính của Tasmota sẽ nhìn thấy các cảm biến BLE mà nó tìm thấy xung quanh

2. Khai báo thông số MQTT trên Tasmota Sonoff Dual R3

3. Khai báo Plugin trên domoticz

Tìm chọn Autodiscovery of Tasmota Devices trong mục Type

Đợi một vài giấy, kiểm tra mục Setup > Devices nếu thấy xuất hiện các cảm biến thì việc tích hợp đã thành công

Thông số nhiệt độ 61.7oC là cảm biến có sẵn trong Sonoff Dual R3, 2 thông số nhiệt độ – độ ẫm còn lại là của cảm biến BLE Mijia mà Sonoff tìm thấy

2 công tắc/relay trên Sonoff Dual R3 hiển thị trên dashboard domoticz mục Switches

Các cảm biến đo dòng điện khác của Sonoff Dual R3 hiển thị trên dashboard domoticz mục Utility
Table of Contents