Self Help Documentation
< All Topics
Print

Tích hợp thiết bị đo lưu lượng mưa vào domoticz

Thiết bị đo lưu lượng mưa không dây 433Mhz, sử dụng 2 pin AAA

Định kỳ 30 giây, thiết bị đo lưu lượng sẽ phát tín hiệu RF 433Mhz, báo lưu lượng mưa và nhiệt độ đo được về module usb RF để cập nhật vào domoticz.

Cách cài đặt để đưa dữ liệu từ thiết bị đo mưa vào domoticz hoàn toàn giống như việc tích hợp các cảm biến 433Mhz khác.

Sau khi hoàn tất khai báo module usb rf, bạn lắp 2 pin AAA vào thiết bị đo mưa, đợi 30 giây, kiểm tra ở mục setup, devices sẽ thấy xuất hiện 2 cảm biến: nhiệt độ và lưu lượng mưa, chọn add device để bắt đầu sử dụng. Dữ liệu đo lưu lượng mưa nằm ở màn hình Weather, còn dữ liệu nhiệt độ sẽ nằm ở màn hình Temperature.

Việc kết hợp dữ liệu đo mưa thu được để làm các ngữ cảnh automation hoàn toàn giống như những cảm biến thông thường khác trong hệ sinh thái nhà thông minh domoticz.

Table of Contents