Self Help Documentation
< All Topics
Print

Truy cập từ xa Home Assistant

Tính năng truy cập từ xa Home Assistant

Firmware Home Assistant trên Raspberry Pi (Rpi) hỗ trợ tính năng truy cập Home Asssistant (hass) từ xa qua internet mà không cần phải NAT port trên router, tính năng này gọi là RemoteHA. Bạn chỉ cần đăng ký URL remote để lấy RemoteID rồi khai báo vào mục RemoteHA trên Rpi là xong.

Với tính năng RemoteHA, Home Assistant đặt ở trong nhà bạn dễ dàng truy cập từ xa qua internet hoặc App di động.

Đăng ký URL remote

Truy câp link đăng ký RemoteHA tại đây.

Lưu ý chọn URL dạng https://XXX.hass.day (XXX là tên do bạn tự chọn, nếu hệ thống báo URL đã được đăng ký thì bạn chọn tên khác nhé).

Sau khi đăng ký thành công bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS báo Remote ID thông qua số điện thoại di động lúc bạn đăng ký.

Cài đặt RemoteHA

 • Từ giao diện quản trị Rpi, chọn VPN, Remote HA
Chọn Enable, rồi điền Remote ID nhận được ở bước đăng ký, nhấn dấu + để thêm vào sau đó SAVE & APPLY
 • Tiếp theo chọn Network, Hostnames

Bạn khai báo thông tin địa chỉ IP của Rpi/Home Assistant (local) 127.0.0.1 và tên miền (URL) bạn đã đăng ký

Sau khi khai báo Hostname, IP address chọn SAVE & APPLY

Cho phép truy cập từ xa trên cấu hình Home Assistant

Mặc định trong file cấu hình của Home Assistant không cho phép truy cập từ xa, bạn cần bổ sung cấu hình integration http trong configuration.yaml

Bạn có thể dùng Tiny File Manager ở mục NAS để thay đổi/chỉnh sửa file. Các file cấu hình Home Assistant nằm ở đường dẫn data/homeassistant/config/configuration.yaml

# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
http:
 use_x_forwarded_for: true
 trusted_proxies:
  - ::1
  - 127.0.0.1
  - 192.168.0.119

# Text to speech
tts:
 - platform: google_translate
# Example configuration.yaml entry
homeassistant:
 allowlist_external_dirs:
  - "/tmp/tmp/data/homeassistant"
# Sensors
sensor:
 - platform: systemmonitor
  resources:
   - type: memory_free
   - type: memory_use_percent
   - type: memory_use
   - type: memory_free
   - type: swap_use_percent
   - type: swap_use
   - type: swap_free
   - type: load_1m
   - type: load_5m
   - type: load_15m   
   - type: processor_use   
   - type: last_boot
   - type: processor_temperature
# The configuration required for the UI to work
automation: !include automations.yaml

Đến đây cấu hình Remote Home Assistant hoàn tất, bạn khởi động lại Home Assistant và truy cập https://XXX.hass.day từ internet. Chúc bạn cấu hình thành công!

Table of Contents