Notifications
Clear all

AirplayCar có hỗ trợ "synchronized playback" với iTunes trên PC hay máy MAC không?

 

vanvit
(@vanvit)
Member Moderator
Joined: 2 years ago
Posts: 13
Topic starter  

Được và đây là tính năng đặc biệt của AirplayCar. Mặc dù chương trình chạy trên AirplayCar không phải sản phẩm của Apple nhưng nó hoàn toàn tương thích với việc đồng bộ playback với iTunes. Với tính năng đặc biệt này, bạn có thể sử dụng AirplayCar để làm giải pháp multiroom audio.


Quote
Topic Tags