Notifications
Clear all

Tính năng phát nhạc không dây qua wifi - Airplay có thể sử dụng với điện thoại Android được không?

 

vanvit
(@vanvit)
Member Moderator
Joined: 3 years ago
Posts: 13
Topic starter  
Được với điều kiện điện thoại Android phải được root (lấy quyền điều khiển cao nhất trên thiết bị, có thể điện thoại của bạn sẽ bị từ chối bảo hành khi bị root).
Một số chương trình cung cấp tính năng này cho điện thoại android như AirAudio hoặc AllStream (hay AirStream). Tuy nhiên, việc phát nhạc không dây qua Airplay từ thiết bị android hiện chưa được hoàn thiện tốt.
This topic was modified 3 years ago by vanvit

Quote
Topic Tags