Notifications
Clear all

Tôi có thể sử dụng AirplayCar để phát nhạc không dây qua mạng wifi ở nhà không?

 

vanvit
(@vanvit)
Member Moderator
Joined: 2 years ago
Posts: 13
Topic starter  

Được. Khi sử dụng AirplayCar để phát nhạc không dây qua mạng wifi ở nhà chúng tôi gọi đó là home mode. Tham khảo các cấu hình home mode ở mục Hướng Dẫn Cài Đặt.


Quote
Topic Tags