Self Help Documentation
< All Topics
Print

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH digiC v3

Lắp đặt digiC như hình trên

Đưa digiC về chế độ Cấu hình (configure-mode)

Chuyển Vị trí nút gạt chọn ở vị trí AP. Lắp sensor nhiệt độ (cáp usbtemp) vào digiC-v3, cấp nguồn qua adapter mini usb 5V. Không cần cắm dây mạng LAN. 

Đợi khoảng 30 giây thiết bị khởi động xong, khi đó LED báo hiệu Wifi sáng (xanh green).

Ở chế độ configure digiC phát ra wifi có tên digiC-xxxx. Dùng laptop hoặc điện thoại kết nối vào wifi này/ mật khẩu 1234567890. Truy cập giao diện cấu hình mặc định digiC http://192.168.1.1 (http://192.168.8.1 nếu dùng dây LAN).

Để sử dụng chế độ Wifi, chọn Wifi setting, chọn SSID của wifi nhà bạn và nhập mật khẩu rồi Save setting.

Nếu sử dụng mạng có dây, chọn phần LAN setting, chọn DHCP hoặc đặt IP tĩnh theo yêu cầu hệ thống mạng của bạn. chọn Save.

Home > Cloud setting
Nếu bạn sử dụng dịch vụ IoT cloud nào thì check chọn và nhập thông số (API/Key) cho dịch vụ đó. Rồi Save lại.

  •  Mục Domoticz: tích hợp vô dashboard nhà thông minh domoticz
  •  Ubidots STEMThingspeak: đẩy dữ liệu nhiệt độ lên Cloud
  •  PushBullet, Telegram: thiết lập ngưỡng nhiệt độ cảnh báo min/max và gửi cảnh báo qua ứng dụng telegram messenger, PushBullet App
  •  SNMP String: string/key để kết nối qua giao thức SNMP (dùng tích hợp vào các hệ thống quản lý giám sát mạng tập trung)


Sau khi Save xong cấu hình, bạn chọn chế độ hoạt động (LAN/Wifi tương ứng vị trí nút gạt WISP/3G) rồi nhấn nút reset để khởi động thiết bị vô chế độ bạn chọn.

Đợi khoảng 30 giây, digiC khởi động lại và tiến hành update dữ liệu.

Xác định địa chỉ IP của digiC

  •  Nếu cài đặt đúng thông số, khi digiC kết nối được internet nó sẽ push thông báo trạng thái và địa chỉ IP vào Telegram messenger, PushBullet app 
  •  Hoặc dùng chương trình IP Scan/ Network scan app để xác định

Truy cập vào giao diện web của digiC qua địa chỉ IP

Dùng trình duyệt truy cập http://xx.yy.zz.kk sẽ thấy giá trị nhiệt độ đo được, web tự động refresh

Factory Reset

Nhấn và giữ 6 giây nút reset khi thiết bị đang hoạt động để xóa hết cấu hình và đưa thiết bị về trạng thái lúc giao hàng.

Table of Contents